גל לוי על ספרו של אריה קיזל

Untitled collage

אם "תור הזהב" מבקשת לחדד את זהותה הציונית־ישראלית מתוך זיקה למסורתיות
יהודית־מזרחית וכך להתחבר לפריפריה המזרחית ולערביות התרבותית של המזרחים,
"המזרחית המשותפת" מציעה לראות בחיבור הפוליטי לפלסטינים אזרחי ישראל דרך
להסרת החומות הממשיות והסמליות בין ישראל למרחב הערבי )גם זה התרבותי(
שבתוכו היא מתקיימת. הנקודה המשמעותית היא שבעקבות הנרטיב המזרחי החדש
על: יזל, קאריה אריהמזהב ינרטה קיזל, 2014/ הארי 155
שתי התנועות מערערות על נרטיב־העל ההגמוני האשכנזי־ציוני, אם כי כל אחת פנתה
לאופציה זהותית ופוליטית אחרת הטמונה לכאורה בפוליטיקת הזהויות של שנות ה־ 90 .
ואמנם, נדמה כי "תור הזהב", הביקורתית יותר כלפי המורשת של הקשת על רקע מה
שהיא רואה כזניחת המסורתיות המזרחית מצדה, אשר הכשילה את החיבור לפריפריה
המזרחית, מאמצת שיח אנטי־אשכנזי מסתגר הקורא תיגר על האליטיזם של הקשת.
מנגד, "המזרחית המשותפת" מאמצת את העמדה הרב־תרבותית של הקשת ומבקשת
לייצר "קואליציה של צבעים" בין מזרחים לפלסטינים על בסיס עמדה אוניברסלית לא
עיוורת צבעים.
הופעתן של שתי תנועות אלה — האחת רואה עצמה כציונית והאחרת אנטי־ציונית,
או למצער א־ציונית — מדגימה את היש ואת האין שבספרו של קיזל. היש הוא סיפורה
של הקשת, וחשוב לא פחות, סיפור התפתחותה הרעיונית בהקשר הרחב של צמיחתה של
חשיבה ביקורתית מזרחית מאז שנות ה־ 80 של המאה ה־ 20 . זהו גם סיפורה של תקופה,
של עידן אוסלו, ותרומתו העקיפה להתפתחותם של תהליכים חברתיים־פוליטיים ששינו
את החברה מבפנים. כך, גם אם ניתן להתווכח עם קיזל, אמפירית וגם תאורטית, על
הבחירה שלו בקשת כ"נקודת האפס" של המהלך הנרטיבי פורץ הדרך, כהגדרתו, וגם
אם חשוב למקם את השיח הרעיוני הביקורתי המזרחי כחלק מרצף ללא נקודת מפנה
דרמתית, הספר פורס בצורה הוגנת ורחבה את השיח הזה. אבל חשוב גם לדבר על האין.
קיזל לא טעה במה שהוא מצא, אלא לדעתי ההחמצה של הספר היא במה שהוא חיפש.
הספר מזהה נכון את מגוון הרעיונות והתובנות וריבויין לגבי השאלה מהי משמעותה
של המזרחיות בתקופה הנוכחית. אולם, השיח המזרחי הוא רחב ועשיר יותר מהנרטיב
שטוו הדוברים והדוברות של החשיבה הפוסט־קולוניאלית או פוסט־קונסטרוקטיביסטית.
הקשת דיברה בשלל קולות: היו מי שתמכו בפוליטיקה של רעיונות והיו מי שחיפשו
לפרוס שלוחות בפריפריה; היו פעילי המאבק המשפטי ומי שהטרימו את מחאת 2011
ויצאו לרחוב להפגין, למשל, מול בתיהם של שרי האוצר שמדיניותם הכלכלית פגעה
במעמד הביניים בכלל ובמזרחים בפרט; והיו הנשים שתבעו להנכיח את השיח והמאבק
הפמיניסטי־מזרחי והקימו את "אחותי", ופעילי המאבק לבירור פרשת ילדי תימן והבלקן
החטופים, והיו עוד כמובן, ביניהם גם מי שדרשו להתייצב לצדו של אריה דרעי בזמן
משפטו. הקולות המגוונים האלה הולידו דור מזרחי חדש, שהפנים את הנרטיב המזרחי
כמובן מאליו חדש, שלא חש צורך להתנצל על מזרחיותו או להתבייש בסביו ובסבותיו
שנשלחו למעברות ולעיירות הפיתוח, שילדיהם הוסללו אל מחוץ להשכלה הגבוהה,
שגאוותם הלאומית נתפסה כפגומה ותרבותם כפרימיטיבית ודחויה. דור זה תובע את
עלבונם של הסופרים והמשוררים המזרחים, הוא מבטא עצמו בשירה חדשה — במסגרת
"גרילה תרבות" או "ערספואטיקה" — ולוחם על מקומו בזירה תרבותית פלורליסטית, כפי
שהוא פעיל בקבוצות פעולה פוליטיות הנושאות שמות סימבוליים כמו "לא נחמדות־לא
נחמדים"

גל לוי על ספרו של אריה קיזל.

כל כתיבת שירה בעת הזו היא מעשה פוליטי

כל כתיבת שירה בעת הזו היא מעשה פוליטי

השאלה "מה פירושו של דבר להיות אני" (בישראל 2018), המונחת בקרקעית העמוקה של השירה, היא שאלה פוליטית משום שכל סובייקט הוא גם סובייקט פוליטי, משום שבכל אני יש גם ממדים של אנחנו

 

להצליח להיחלץ, ולו לכמה רגעים, ממוסרותיה העקשניים של המציאות הכובשנית, לחמוק ממשטר היעילות של הקפיטליזם הדורסני, לצאת מן ההיטמעות בשגרת היומיום ולהפוך את עצמך לבעל קול (פואטי) בעולם — זהו מעשה פוליטי. האני יוצא מחביונו הפרטי, האינטימי, אל הפרהסיה, אל הזירה הציבורית, ומכונן את עצמו כבורא, כמי שמחויב לתת דין וחשבון זוכר על עצמו, על חייו, רגשותיו; לחיות חיים של חקירה מילולית חשופה, אינטרוספקטיבית, לעתים אף נוקבת. השאלה "מה פירושו של דבר להיות אני" (בישראל 2018), המונחת בקרקעית העמוקה של השירה, היא שאלה פוליטית משום שכל סובייקט הוא גם סובייקט פוליטי, משום שבכל אני יש גם ממדים של אנחנו. והשאלה מה פירושו של דבר להיות אנחנו בעת הזו, היא כבר שאלה הטבולה עד מעל לראש במרחב הדעת המערב שאלות על כוח, חלוקת משאבים והון סימבולי. פוטנציאל הפוליטיזציה טמון בכל רכיב בקיום האנושי, וכל אלמנט נע ומתנדנד על המנעד של החוט הפוליטי. כך, משנתמנה "שר לענייני בדידות" באנגליה הפכה הבדידות לסוגיה שלטונית, כללית, רחבה, השואלת שאלות חדשות על אופן חלוקת משאבי הציבור. השירים הליריים, האישיים, שכיוונו את הכאב ההיולי אל ערוצים ממושמעים, אל מלים נחרזות, לעתים אף אל פרוזודיה מוקפדת, שניתבו את הרגש הפרטני אל משעול המלים, נקראים כעת בקריאה רטרוספקטיבית כשירה ש"סימנה את התופעה", כפי שמתרחש תדירות. מן העבר השני מצויים כמובן אירועי הממשות הדינמית, השוטפת, השוצפת, שהשירה מאפשרת את עיכולם הרגשי הקולקטיבי, פעולה שיש בה נקודות מגע רבות עם הספירה הפוליטית.

כך כותב יונתן ורטהיים סואן בסופו של השיר הארוך "מכלול העובדות, לא הדברים", שיר שאף העניק לספרו היפה את שמו: "והאחרים שכתבו: 'אי אפשר לכתוב אחרי…'? / רק נקטו דרך אחרת לומר: השפה היא המשרד / שבו היינו השולחן והכסא והכתם, לא כוח האדם. / האדם לעומת זאת נשאר עירום ואנאלפבית / ועל כן כל הנוסף עליו יעמיד בספק את מהותו". בניסוח פיוטי ואלגנטי מתווכח ורטהיים סואן עם אמירתו המפורסמת של אדורנו כי כתיבת שירה אחרי אושוויץ היא מעשה ברברי, מאזכר את דקארט, מדבר בגוף ראשון רבים ושואל בזהירות מרומזת מי הם הערומים והאנאלפביתים.

רגע הפנייה של היחיד אל הערוץ הפואטי הוא רגע קסום שיש בו חום כמוס עז. ללא קשר אל השיפוט הערכי־איכותי שיתבצע בספירה הציבורית לאחר פרסום השירים, כאן נמצא פוטנציאל השירה ככוח היכול לפלח לבבות, להניע לפעולה, למאבק, להתקוממות, לשינוי רדיקלי של היחיד או החברה. התשוקה למישטור הליבידו הרגשי ולהצרנתו במלים, זוהי עמדה שיש בה גם מן ההרואיות, ולא רק מן הנרקיסיזם כפי שהיא מגונה תדיר. אלפי האנשים הגודשים את סדנאות הכתיבה והיצירה, המחפשים ללמוד ולדעת, המפרסמים ללא הפסק בפייסבוק ובאתרי האינטרנט, המואשמים בגרפומניה, מנסים גם הם לגנוב לעצמם רגעי חופש מ"חרושת התרבות" בה הם שוקעים. פרדיגמת העל הרואה את הכתיבה רק כאופן התמודדות עם המציאות הפוליטית, כניצבת בניגוד לה, מחמיצה את היותה של השירה בו זמנית גם ערכאה נוספת של הפוליטי. האישי, הפרטי והאינטימי ביותר הם גם הם חלק מן הפוליטי.

בגיליון 34 של כתב העת תיאוריה וביקורת, שהוקדש לשאלה "מהו הפוליטי", כתב יהודה שנהב על התהליך ההגמונאלי המנכס של "ההמרה ממעמד של יוצא מן הכלל למעמד של רכיב בשיטה". אין שירה פוליטית בעת הזו בישראל; יש שירה הנכרכת ונאספת באנתולוגיות נושאיות, מהודקות היטב. שירת מחאה פמיניסטית ("מלכה עירומה" שערכה דורית וייסמן), שירת מחאה חברתית — שזכתה לתחייה מחדש מאז המחאה ההמונית של קיץ 2011 ב"מחאת כפיים" שערכו גלעד מאירי ונועה שקרג'י, ב"אדומה — אנתולוגיית שירה מעמדית" שנוצרה בשיתוף פעולה בין כתבי העת אתגר, מעיין והכיוון מזרח, ב"התנגדות" שערכה והוציאה לאור המשוררת ללי ציפי מיכאלי, ב"שירון המהפכה — שירת האוהלים" שיצרו כתבי העת דקה, מעיין, ערב רב, אתגר וגרילה תרבות, ובאתר "שירה חברתית" שהקים אורן עילם. כך גם שירה להט"בית ("נפלאתה" לדורי מנור ורונן סוניס), שירה מן הצד השמאלי (מן האסופות הקלאסיות שיצאו בעקבות מלחמת לבנון הראשונה, "ואין תכלה לקרבות ולהרג" בעריכת חנן חבר ומשה רון, ו"חציית גבול" שערכה יהודית כפרי, עד "בעט ברזל" שערכה טל ניצן, ו"לצאת מעזה!" לרועי צ'יקי ארד), שירה מן הצד הימני (הגיליון המיוחד שהקדיש כתב העת "משיב הרוח" ליציאה מעזה), ושירה מזרחית.

 

המתח האצור בין השאיפה העקרונית של המשורר/ת לבקע לוחות טקטוניים של דיכוי, השפלה ועוולה על ידי שימוש בפואטיקה נשכנית בפני השטח שלה לבין המענה של השירה הזו לתפריט אידיאולוגי מובחן וידוע מראש יוצר מודוס של קריסה פנימית. דומה כי אנחנו כבר יודעים מראש מהו הרע אותו מזהה השירה הפוליטית במציאות ואיזה שינוי היא מבקשת לחולל. האם בקוראנו שירה פוליטית מתבצעת בנו פריצת דרך תודעתית? החתירה ליצירת מגע טראומטי עם הקורא מתממשת במקרים ספורים בלבד, ובסופו של דבר, השירה כיום היא עמדתם של מי שברובם המכריע נדחקו לשולי התרבות. ירידת מעמדה של השירה ממודוס תרבות דומיננטי לשולי היא תופעה גלובאלית הכרוכה גם בשינויים הטכנולוגיים המפליגים שאנו עדים להם.

פרדיגמת "המפנה החזותי" שאנו עוברים היא פרדיגמה שנכתב עליה רבות, וסוג התרבות שהחזותיות החדשה מייצרת נחקר בימים אלו. ירידת מעמדם של מדעי הרוח והפיחות בערכה של ההשכלה ההומניסטית הרחבה, תופעת הניו־אייג' הנשענת על החוויה כמוליך של משמעות טרנסנדנטית ופחות על טקסטים קאנוניים, עלייתה של התקשורת הלא מילולית (פוליטיקות החיוכים והחיבוקים) כל אלו מהווים רפרטואר רב עוצמה המערער את כוחה של המלה, מטלטל את כוחה ומשמעותה של השירה, ומכאן, של השירה הפוליטית. לא בכדי הופכת השירה לספקטקל פרפורמטיבי כמו גרילה תרבות, פואטרי סלאם, ערבי ערספואטיקה.

ובכל זאת ולמרות הכול, אני רוצה לסיים דברים אלו בשיר ללא כותרת של מרים בניון גולן, מתוך ספרה "ללה מרי", שיר שהוא מופת של פמיניזם מזרחי: "את שארע לה ביום קידושיה לא יעמוד לב העולם / שישבה בחושך בבית טיח בכפר קולומבשר וחיכתה / שיבוא הזר, שיהיה צל שמלתה לענן אלוהים לא אשכח / איך פשטה בגדי חול בחושך, מדדה זרועות וצוואר בת חמש־עשרה / בלבן לבד בחושך ועיני אביה המת עצומות וגאוות אמהּ מבעד הגשם / כמקלעת בליעה. את שארע לנסיכת פס השלוחה בחושך ביום ההוא / ירעמו שוקי אנדלוסיה וסמטאות המלאח ישרקו / בכל חורף ישוחו ארני ירושלים ואבני בקעה יזהירו ולא אשכח / גם תחת אלף שמשות חדריה בסחרחרת חתונות ביתה באהבה האדירה הזו / את הבדידות. את שארע לסבתי ביום קידושיה לא עומד הלב ויש שהיא / שוכבת וצינור החמצן שוכב ומקלעת הלוע שבי קושרת לחשים ומפתה / מכאן את החושך גם היום שיסע מכאן ענן אלוהים".

מתוך כוונה לעודד דיון ציבורי במעשה האמנותי הפוליטי, יערוך מכון ון ליר סדרה של שיחות אמנים במובן הרחב של המלה סביב הנושא "אמנות פוליטית בישראל בעת הזו". הטקסט שלעיל הוא חלק מפתיחת הדיונים שיימשכו בערבי שיחה שייערכו במכון אחת לשבוע החל מ-22 במאי.

חלוצי האמנות הפוליטית

התוויית הכיוון של השירה הפוליטית איננה נוגעת רק בשפת הכתיבה, בסגנון הכתיבה או בנושאי הכתיבה, אלא משפיעה אפילו על המדיום שבו השירים מוצגים. אחד החידושים המעניינים שהביאו קבוצת 'גרילה תרבות' וכמה קבוצות משוררים נוספות שפעלו באותו זמן כמחאה היה אירועי שירה המתקיימים ברחוב – כהפגנה. מה שנחשב אז חתרני, הפך להיות נוהג שאימץ, בין השאר, 'מקום לשירה' בירושלים, ומקיים אירועי הקראת שירה בשלל מקומות בעיר בזמן פסטיבל 'מטר על מטר'. גם פיזור שירה ברחובות ערים –מה שנעשה לפני כמה שנים כאקט חתרני של משוררים או חובבי שירה אקטיביסטיים – הפך בשנים האחרונות לנוהג מקובל על רשויות מוניציפליות וחברות מסחריות.
 

נסגרה קבוצת האמנים "גרילה תרבות"

הקבוצה, שקמה ב-2007, יזמה אירועי מחאה פוליטיים וחברתיים. בין היתר, היא שימשה גם כהוצאה לאור והוציאה את הספרים הראשונים של קבוצת ערס פואטיקה

את "גרילה תרבות" הקימו מתי שמואלוף ורועי צ'יקי ארד כקבוצה פתוחה של יוצרים שביקשו לערב אמנות במאבקים פוליטיים וחברתיים. תחת מטריית "גרילה תרבות" שיתפו פעולה עם ארגונים חברתיים דוגמת "כוח לעובדים", "בצלם", ארגוני סיוע לעובדים זרים ועוד ועם משוררים ואמנים שפעלו בכתבי העת "מעין", "הו!", "הכיוון מזרח" ואחרים, למשל אהרון שבתאי, יודית שחר, נוית בראל, אלמוג בהר ועוד.

אירוע שירה של "גרילה תרבות" ליד גדר ההפרדה באבו דיס, ב-2008
אירוע שירה של "גרילה תרבות" ליד גדר ההפרדה באבו דיס, ב-2008טי וייט נויין

הקבוצה פעלה בשילוב של הפגנה, אירוע הקראת שירה המוני במגפון ופרפורמנס תיאטרלי. כך למשל הופיעו בהפגנות — כאלה שכוונו נגד גדר ההפגנה והחלטות פוליטיות־ביטחוניות, ואחרות שהיו חלק ממאבק עובדים, למשל עם עובדי מפעל פולגת בקרית גת או יחד עם עובדי האוניברסיטה הפתוחה. פרט לאירועי המחאה הללו, הם הוציאו ב–1 במאי 2007 את אסופת השירה "אדומה", ובינואר 2009 את אסופת השירה "לצאת!", שכוונה כמחאה נגד המלחמה בעזה.

"אנחנו מאמינים בהורדת השירה ממגדל השן אל השטח הבוער", נכתב באתר האינטרנט של התנועה, "בכך ייצאו נשכרות גם המשוררות וגם הנאבקים והנאבקות. אנחנו מנסים להחזיר את הרעיונות שלשירה יש אחריות ושיש קשר בין אסתטיקה ואתיקה".

שמואלוף. "התנגדות דרך כתיבה"
שמואלוף. "התנגדות דרך כתיבה"תומר אפלבאום

אחת התופעות שראשיתה מיוחסת ל"גרילה תרבות", היא חבורת המשוררים ערס פואטיקה, ששתי האסופות הראשונות שלה יצאו לאור בהוצאת הקבוצה. גם ספרה הראשון של המשוררת עדי קיסר, "שחור על גבי שחור" יצא בהוצאת "גרילה תרבות" וכך גם ספריהם של מיטל ניסים ואייל בן משה.

עוד הישגים הרשומים על שמה של הקבוצה הם הקמת איגוד המשוררים, אף שלא האריך ימים, והמחזה "אנרגיות טובות", שהוא פרוטוקול דיוני ועדת הכלכלה בנושא תמלוגי הגז, שהפך למחזה אבסורד.

בשלוש השנים האחרונות, מאז עבר שמואלוף להתגורר בברלין, היתה אחראית על פעילות הקבוצה איילה חננאל, אבל בשל מיעוט הפעילות החליטו אנשיה להכריז סופית על פירוק.

"'גרילה תרבות' נולדה מתוך מפגש עוצמתי שהוציא את השירה לרחוב", מסר שמואלוף. "הלכנו מפריפריה לפריפריה להזדהות עם עובדים ששבתו על זכויותיהם וחזרנו להתנגד למלחמה מול מגדלי אקירוב היכן שחי שר הביטחון דאז. היינו לחלוצי המחאה החברתית, אך אחריה הכול השתנה. 'גרילה תרבות' הפכה להוצאת ספרים בסיום דרכה, ובתוכה ראו האסופות הראשונות של ערס פואטיקה, הספרים של אייל בןשה משה ועדי קיסר ועוד. 'גרילה תרבות' תישאר כאפשרות לסולידריות חסרת תקדים, ולהתנגדות דרך כתיבה".

הכתבה פורסמה לראשונה בעיתון "הארץ"

**

ידיעה התפרסמה גם בעיתון "ידיעות אחרונות" ב-10.3.17

screenshot_20170312_120956

סוגרים את הבאסטה

screenshot_20170305_131048
גרילה תרבות הוקמה ב2007 והיתה פעילה מאוד לאורך כמה שנים. לאחר שנים של שינוי כיוון, דעיכה והעלמות, עכשיו אנחנו סוגרים את הבאסטה רשמית.  אתן מוזמנות לקחת את הרעיון והרוח. תודה לכל המשוררות והמשוררים והזמרים והנאבקות והנאבקים. דף הפייסבוק והאתר יישארו כארכיון.

מתרגשים לבשר על יציאתו לאור של ספר השירה השני של מיטל ניסים, "מורה עובדת קבלן", בעריכת רוני סומק בהוצאת גרילה תרבות

מתרגשים לבשר על יציאתו לאור של ספר השירה השני של מיטל ניסים, "מורה עובדת קבלן", בעריכת רוני סומק בהוצאת גרילה תרבות והוצאת פרדס הוצאה לאור Pardes Publishing

 Screenshot 2016-07-21 15.59.28

ספרי גרילה תרבות

420106_10150740231904050_1170422003_n

ניתנים לרכישה בחנויות הספרים העצמאיות :

א. ספר האומץ של אייל בן משה ניתן לרכישה בחנות אינדיבוק – IndieBook ובחנויות הספרים העצמאיות. צרו קשר עם אייל בן משה: 0528523495

ב. הספר "שחור על שחור" של עדי קיסר, ושתי האסופות של ערס פואטיקה, דרך ערס פואטיקה Ars poetica

ג. האסופה עבודת גילוי http://www.gerila.co.il/gilui/

ד. שירה מפרקת חומה http://gerila.co.il/…/%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D9%8A%D8%… וגם פהhttp://www.gerila.co.il/he/Default.aspx?iid=618&p=1

ה. כתב העת לרוחב http://www.gerila.co.il/wide01/

ו. שירת האוהלים: שירה מפרקת חומהhttp://issuu.com/budhamati/docs/62410979-_____-______…

ז. התערוכה הוירטואלית, "מפעל" בהזדהות עם עובדי חיפה כימיקליםhttp://www.gerila.co.il/he/Default.aspx?iid=804&p=1

ח. אנרגיות טובות – מחזה ישראלי http://www.gerila.co.il/he/Default.aspx?iid=777&p=1 וגם פה http://www.gerila.co.il/he/Default.aspx?iid=683&p=1

ט. גרילה תרבות – שירי ההפגנות
עורכים: נוית בראל | מתי שמואלוף | רוני הירשhttp://www.gerila.co.il/he/Default.aspx?iid=587&p=1

י. לצאת: אסופה נגד המלחמה בעזה http://www.gerila.co.il/he/Default.aspx?iid=35&p=1 וגם פה http://issuu.com/budhamati/docs/9663260-lazet

"אני נפעם מעוצמתו של ספר האומץ"

לקראת השקת ספר האומץ בבאר שבע, הנה ביקורת נפלאה של יובל ליבליך על הספר! https://www.facebook.com/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%90%…/…
בימים האחרונים אני קורא את "ספר האומץ" מאת אייל בן משה (גרילה תרבות 2015). אני נפעם מעוצמתו של הספר ומהאופן שהמספר, אמיר, סוחף אותי לתוך עולמו הפנימי הרדוף והמזוהם ואל האיווי העז והפיוטי שלו לטוהר ותפארת.
בהיותי נגן, ברצוני לצטט מהספר תמונת חלום שאני כה מזדהה עמה ובה פוגש הגיבור נגן כריזמטי ומעורר השראה:
"אני מניח את העוד על הברכיים שלי בעדינות ובא לפתוח את הרוכסן שפתאום תקוע, למרות ששימנתי אותו כמה פעמים לפני הטיול, ונזהרתי מאד שלא יקבל חול. הנגן שם לב ומחייך, ממשיך לנגן ולשיר בקול גבוה, ואף אחד מאלו שהיו קצת קרובים אלינו לא הסתובב לשמוע יותר טוב את השיר. הרוכסן נפתח בקושי מילימטר וחוזר, ואז אני שוב מנסה אחורה וקדימה בעדינות לשחרר אותו. הנגן עוד מעט מסיים את השיר והרוכסן לא זז…מה לעשות, המוח שלי מרוקן מפתרונות אבל בכל זאת אני מנסה למצוא משהו, כי זה לא הגיוני שפתאום התיק לא ייפתח לי,כי עד עכשיו הרוכסן עבד חלק…זה מתחיל לעצבן אותי וגם להלחיץ ולייאש. אולי אקרע את התיק וכוסאמק הכל."
בחלום החמצה זה -שגם אני חווה מפעם לפעם גרסאות חשמליות שלו בעצמי- אמיר בעיקר משתוקק לנגן. למרות שהנגן מקדיש את השיר, או את רוח השירה באופן כללי לאמיר ורק לו, הוא אינו מצליח לקחת חלק ולפרוץ את המחסום בשל נסיבות ממשיות מגבילות. חלום זה עשוי לבטא את התסכול המובנה בעולם המוזיקה ואת הקושי להגיע לרגע של ביטוי עצמי זך תחת הנסיבות. החלום מבטא את קשייו של אמיר לבטא את עצמו בסביבה המדכאת והאלימה של שיכוני הקיפוח. אמיר שואף לפרוח ולהתעלות על מוראות הקיום הגולמי כשבידיו עוד, כלי נגינה עתיק ומסורתי שנושא עמו מסורת קלאסית נשגבת.

%d בלוגרים אהבו את זה: